Subaru WRX 04 PRODRIVE (275 hk 400 nm)

Helgepris:

  • Subaru WRX 04 PRODRIVE mod. (275 hk 400nm) rallykurs / event fredag, lørdag: 
    Sitte på : 3900,-
    Kjøre selv: 3490,- i tillegg.

Ukedager:

  • Subaru WRX 04 PRODRIVE (275 hk 400 nm) rallykurs / event ukedag (mandag - torsdag) 
    Sitte på: 2490,-
    Kjøre selv: 3490,- i tillegg.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kjører på søndager eller helligdager.